петок, 14 јули , 2017

Резиме на завршени и идни настани во врска со имплементацијата на проектот “Заеднички акции за спречување од поплави во меѓуграничниот регион”

На 17 јули, 2017 година, заврши третиот квартал од имплементацијата на Проектот бр. СВ006.1.12.042 "Заеднички акции за превенција од поплави во прекуграничниот регион", финансиран од...

прочитај повеќе »

 

четврток, 4 мај , 2017

Наградна игра – ЕКОЛЕКТ

                                           ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ...

прочитај повеќе »

 

четврток, 27 април , 2017

Општина Ранковце одржа промотивна прес конференција

Општина Ранковце одржа промотивна прес конференција на проектот CB 006.1.12.042 „Заедничка акција за превенција од поплави во трансграничниот регион “   „Common actions for flood prevention...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање отпад

  Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Одлука за определување на цена на 1м3 вода и канализација

ОДЛУКА НА КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЧИСТ ДЕН" - РАНКОВЦЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ВОДА И...

прочитај повеќе »