петок, 24 февруари , 2017

Соопштение

се известуваат правните и физичките лица дека се распишува   ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општина...

прочитај повеќе »

 

среда, 22 февруари , 2017

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ“

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА "ГОЛЕМ ДОЛ" преку проектот "Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот регион" и договор...

прочитај повеќе »

 

петок, 20 јануари , 2017

Cross-border Programme

The Municipality of Rankovce together with the Municipality of Bobov dol (Republic of Bulgaria) started the implementation of a flood prevention project, funded by Interreg-IPA "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia" Cross-border Programme The project entitled "Common actions for flood...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање отпад

  Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Одлука за определување на цена на 1м3 вода и канализација

ОДЛУКА НА КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЧИСТ ДЕН" - РАНКОВЦЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ВОДА И...

прочитај повеќе »