понеделник, 18 март , 2019

Завршна сметка 2018

Завршна сметка за Општина Ранковце...

прочитај повеќе »

 

среда, 17 јануари , 2018

Резиме на изминатите и претстојните настани во текот на спроведувањето на проектот за спречување на поплавите на општина Бобов дол во соработка со општина Ранковце, финансиран од ИНТЕРРЕГ-ИПА прекугранична програма Бугарија – Македонија

На 17.01.2018 година истекува петтиот квартал од спроведувањето на проектот СВ006.1.12.042 "Заеднички активности за превенција на поплавите во прекуграничниот регион", ко-финансиран...

прочитај повеќе »

 

вторник, 17 октомври , 2017

Резиме на завршени и идни настани во врска со имплементацијата на проектот “Заеднички акции за спречување од поплави во меѓуграничниот регион”

На 17 Октомври, 2017 година, заврши четвртиот квартал од имплементацијата на Проектот бр. СВ006.1.12.042 "Заеднички акции за превенција од поплави во прекуграничниот регион",...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање отпад

  Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Одлука за определување на цена на 1м3 вода и канализација

ОДЛУКА НА КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЧИСТ ДЕН" - РАНКОВЦЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ВОДА И...

прочитај повеќе »