четврток, 4 мај , 2017

Наградна игра – ЕКОЛЕКТ

                                           ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ...

прочитај повеќе »

 

четврток, 27 април , 2017

Општина Ранковце одржа промотивна прес конференција

Општина Ранковце одржа промотивна прес конференција на проектот CB 006.1.12.042 „Заедничка акција за превенција од поплави во трансграничниот регион “   „Common actions for flood prevention...

прочитај повеќе »

 

петок, 14 април , 2017

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце, заедно со општина Бобов Дол, финансиран во рамките на...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање отпад

  Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Одлука за определување на цена на 1м3 вода и канализација

ОДЛУКА НА КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЧИСТ ДЕН" - РАНКОВЦЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ВОДА И...

прочитај повеќе »