четврток, 27 април , 2017

Општина Ранковце одржа промотивна прес конференција

Општина Ранковце одржа промотивна прес конференција на проектот CB 006.1.12.042 „Заедничка акција за превенција од поплави во трансграничниот регион “   „Common actions for flood prevention...

прочитај повеќе »

 

петок, 14 април , 2017

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце, заедно со општина Бобов Дол, финансиран во рамките на...

прочитај повеќе »

 

среда, 5 април , 2017

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ”

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ“ преку проектот “Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање отпад

  Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Одлука за определување на цена на 1м3 вода и канализација

ОДЛУКА НА КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЧИСТ ДЕН" - РАНКОВЦЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ВОДА И...

прочитај повеќе »