четврток, 25 август , 2016

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 (еден) извршител на неопределено работно време во Општина Ранковце

Врз основа на член 20-г и член 21од Законот за вработените во јавниот сектор ( СВ на РМ бр. 27/2014, 199/2014 и 48/2015) и врз основа на член 5 став 1 точка 4 и член 22 и 23 од Законот за работните...

прочитај повеќе »

 

среда, 17 август , 2016

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на Директор на Јавното Комунално Претпријатие „Чист ден“ Ранковце

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ( СВ на РМ бр.05/2002) ; член 50 став 2 точка 8 од Статутот на Општина Ранковце (СГ на ОР бр. 09/2005) и на член 19-а и...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање отпад

  Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Одлука за определување на цена на 1м3 вода и канализација

ОДЛУКА НА КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЧИСТ ДЕН" - РАНКОВЦЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ВОДА И...

прочитај повеќе »