18198602_1318098791607069_1184569746383553608_n

Двата тима на со Кметицата на општина Бобов дол Г-ѓа Елза Величкова и Градоначалникот на општина Ранковце Г-н Момчило Алексовски на завршеток на Промотивна пресс конференција на проектот CB 006.1.12.042

Двата тима на со Кметицата на општина Бобов дол Г-ѓа Елза Величкова и Градоначалникот на општина Ранковце Г-н Момчило Алексовски на завршеток на Промотивна пресс конференција на проектот CB 006.1.12.042