ИЗВЕСТУВАЊА

Известување за достапност на документ – Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на улица во село Ранковце – улица 2 во Општина Ранковце во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ.

Известување за достапност на документ - Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на улица во село Ранковце -...