ИЗВЕСТУВАЊА

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО Гиновце, Општина Ранковце

Јавен повик ,Соопштение за јавна анкета ,СИНТЕЗЕН ПЛАН, Анкетен лист УПВНМ...

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА по Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО Гиновци, Општина Ранковце

СИНТЕЗЕН ПЛАН (3) Јавен повик Соопштение Анкетен лист УПВНМ...

Europe House Крива Паланка Ве поканува да ни се придружите на кино под отоворено небо со едни од најдобрите европски филмови

Europe House Крива Паланка Ве поканува да ни се придружите на кино под отоворено небо со едни од најдобрите европски филмови: -“OLEG” by Juris Kursietis (2019) 108' Latvia, Belgium, Lithuania, France 09. 08. 2022 со...