Новости

Резиме на изминатите и претстојните настани во текот на спроведувањето на проектот за спречување на поплавите на општина Бобов дол во соработка со општина Ранковце, финансиран од ИНТЕРРЕГ-ИПА прекугранична програма Бугарија – Македонија

На 17.01.2018 година истекува петтиот квартал од спроведувањето на проектот СВ006.1.12.042 "Заеднички активности за превенција на поплавите во прекуграничниот регион", ко-финансиран...

Резиме на завршени и идни настани во врска со имплементацијата на проектот “Заеднички акции за спречување од поплави во меѓуграничниот регион”

На 17 Октомври, 2017 година, заврши четвртиот квартал од имплементацијата на Проектот бр. СВ006.1.12.042 "Заеднички акции за превенција од поплави во прекуграничниот регион",...

Резиме на завршени и идни настани во врска со имплементацијата на проектот “Заеднички акции за спречување од поплави во меѓуграничниот регион”

На 17 јули, 2017 година, заврши третиот квартал од имплементацијата на Проектот бр. СВ006.1.12.042 "Заеднички акции за превенција од поплави во прекуграничниот регион", финансиран од...

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце, заедно со општина Бобов Дол, финансиран во рамките на...