Гиновци

Се наоѓа на јужниот дел на Славишко Поле недалеку од магистралниот пат Куманово-Ранковце-Крива Паланка, што покажува дека комуникациски е добро поврзано.

Од општинскиот центар е одалечено 4 km.

Во непосредна близина на селото тече Крива река (на околу 500 м).

Селото е од рамничарски тип и изобилува со квалитетни земјоделски површини и затоа е погодно за земјоделско производство.

Во селото живеат 311 жители и тоа: 304 македонци, двајца срби, четири роми и еден кој се декларира као останато.

Според религиозната структура припаѓа на православната религија.

Во однос на стопанските карактеристики ќе кажеме дека ова село е едно од ретките села кое изобилува со стопански објекти и тоа: Бентомак, Малина, Живинарски фарми и ОП Осогово.

Постои и мотелот-ресторан со бензинска пумпа – Кратер и еден спортско-рекреативен-риболовен центар Парк.

Во селото нема објекти од општествени стандарди освен 4годишно училиште кое денес не работи.

Поголем дел од селото е урбанизиран со канализациска и водоводна мрежа кој проблем е решен неодамна(2005 г.).