Информација за настан

Почитувани,

Центарот за развој на Североисточниот плански регион и УСАИД Проектот за експанзија на мали бизниси имплементиран од Карана Корпорација во рамките на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Североисточниот плански регион”, на 03-ти јуни 2014 година (вторник ) со почеток во 12:00 часот во салата на Совет на Општина Ранковце ќе организираат инфо ден на тема: “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот”.

На овој настан ќе присуствуваат претставници од јавен, приватен и граѓански сектор од општината Ранковце , пред кои ќе се презентираат бенефитите и можностите кои се нудат со спроведувањето на ЛЕАДЕР пристапот во регионот.
Целта на инфо денот е учесниците да се запознаат со принципите и карактеристиките на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот како мерка од ИПАРД програмата преку која во иднина со нивно учество ќе можат да се спроведуваат проекти во руралните средини.

За дополнителни информации можете да контактирате со Данијела Трајковиќ координатор на проект во Центарот за развој на Североисточниот плански регион, на телефонскиот број 031 424 878 или преку електронска пошта на danijela@northeastregion.gov.mk.