П’клиште

Ова село се наоѓа во крајниот северозападен дел на општина Ранковце.

Aтарот на селото се протега до општина Старо Нагоричане и граничната линија со соседна Република Србија.

Се наоѓа на надморска висина од 1150 до 1250 метри, со куќи од расштркан тип.

Од општинскиот центар е одалечено околу 20 km и до селото води асфалтиран пат.

Населбата потекнува од доцно античко време што се гледа од локалитетите Селиште и Градаш.

Бројот на населението во оваа село отсекогаш бил мал, а денес е на прагот на тотално иселување, односно во селото според последниот попис живеат само 30 жители.

Сите се македонци, а по вероисповед се православни христијани.

Селото има претежно поледелско шумарска функција, најмногу се одгледува компир и житарици, а од стока се одгледуват претежно овци и говеда.

Во селото не постојат објекти од општествени и стопански стандарди.

Нема водоводна мрежа, а населението со вода за пиење се снабдува од  природни извори и чешми.