Реконструиран и проширен е 1км од регионалниот пат Ранковце –Герман

Со  финансиски средства обезбедени од Агенцијата за државни патишта е извршена реконструкција и проширување на горниот слој од регионалниот пат Ранковце – Герман, во должина од 1 км во најфреквентниот дел од селото Ранковце.pat2pat 1