Ветуница

Населбата се наоѓа во крајниот југозападен дел од територијата на Општината, сместена е од десната страна на Крива Река и низ селото поминува малата Ветуничка река.

Селото е од растурен маалски тип, потекнува од доцното античко време, од кое е и потеклото на археолошкиот локалитет Грамади.

Населбата лежи непосредно на магистралниот пат Куманово-Ранковце – Крива Паланка што значи дека е во добра комуникативна положба со околните населени места.

Одалечена е од Општината 2 км. и има автобуска станица која се наоѓа на околу 600 м од центарот на селото.

Во селото преовладува старо население кое претежно се занимава со полјоделство и сточарство, во селото не постојат објекти од општествени стандарди (школо, амбуланта, пошта и сл.) ниту пак стопански објекти.

Во поглед на инфраструктурата селото има солидна патна мрежа, електрична енергија постои од 1970 година додека проблемот со водоснабдување е решен неодамна (2005 год).

Селото според податоците од последниот попис има вкупно 57 жители.

Во однос на етничката припадност во селото живее само македонско население.