Почетна arrow Профил на општината arrow Образование
Образование Испечати E-mail адреса

Лична карта на училиштето
На територијата на Општина Ранковце егзистира ОУ ,,Христијан Тодоровски - Карпош,,.  Училиштето е со традиција и работи од далечната 1956  година. Сега работи  во реновирана училишна зграда од 2000 година во посовремени услови. Бројот на ученици во оваа учебна година е 417 ученика. Вкупниот персонал во училиштето изнесува 50 вработени од кои 42 наставникa кои на најпрофесионален начин ја обавуваат својата работа. Наставата се изведува на современ начин посебно во опремениот кабинетот по информатика и англиски јазик, како и останатите училници кои се опремија со нагледни средства од Проектот за модернизација на образованието.

Слободни ученички активности
Во рамки на училиштето се реализираат и слободни ученички активности, во чии рамки работат литературна, рецитаторска и драмската секција, секција на млади  математичари, физичари и информатичари, хемиската секција, шпанска секција, секција за англиски јазик, историскатата и секцијата на млади географичари. Исто така во рамки на училиштето работи и училишниот хор, секцијата за спорт како и новинарската секција. Во рамки на новинарската секција моментално се подготвува Училишниот весник кој традиционално излегува во месец мај секоја учебна година, во кој се презентираат сите активности и успеси на училиштето во тековната година.

Тековни проекти
Во текот на учебната 2006/2007 година во ОУ,,Христијан Тодоровски-Карпош,, се реализирани следните проекти:
   1. Нашето училиште беше опфатено  со обуките од страна на   Е-школо за интеграција на ИКТ во наставата и истиот е во фаза на реализација на наставни часови со примена на ИКТ во наставата, но и во воннаставните активности. Со обуката беа опфатени 21 наставник.  Во контекс на обуката и во чест на патронот на Училиштето беше изготвен и реализиран квиз натпревар по македонски јазик со помош на ЛЦД-проектор кој е во сопственост на училиштето, а е добиен од проектот преку Мировен Корпус и СПА програмата.
  2. Во нашето училиште веќе втора година работи волонтер на Мировен корпус Г-ца Сара Вудвард, со чија помош беше изработен и реализиран проект од СПА програмата и Мировен Корпус: Набавка на нагледни средства во Кабинет по Англиски јазик  кој е опремен  со: Преносен компјутер, ЛЦД- проектор, инвентар, нагледни средства и литература.
  3. Меѓу  првите училишта сме вклучени во Проектот за модернизација на образованието, финансиран од МОН, Светска Банка и грант од Холандската Влада, и во кој се реализирани дел од пакетите а дел се во завршна фаза.
     Од пакетот - добра набавени се: компјутери, нагледни средства, стручна литература и лектири од 1 до 8 одделение  кои веќе се применуваат во наставата и воннаставните активности.
      Од вториот пакет - едукација на наставен кадар во тек е обуката по англиски јазик, а во најава се да започнат и другите две обуки, Нови форми и методи во наставата и Работа со деца со посебни образовни потреби. Обуката по англиски јазик ја посетуваат вкупно 23 наставници  во две групи : почетно и средно ниво. Во другите две обуки ќе бидат опфатени 15, односно 28 наставници.
     Од третиот пакет - Изведба на помали градежни работи постапката е во тек и ќе се санира подот на училниците и салата за физичко образоваие во ПУс.Псача, поточно ке се става под од ламинат.
     Од  пакетот Изведба на помали градежни работи,  ќе се реализира и изградба на тоалети во ПУс.Радибуш и за овој пакет реализацијата е во тек.
  4. Во соработка со локалната самоуправа  во тек е реализација на проект за уредување на училишниот двор, по што училиштето ќе добие среден училишен двор со зелени површини.

Нашата визија е: Учениците во нашето училиште ќе развијат интелектуални, физички и социјални вештини за да се одржи успешно нивната улога во демократските процеси на општеството и да дојдат до израз современите дотигнувања на науката, техниката како и индивидуалниот и психофизичкиот потенцијал.

Нашата мисија е: Да обезбедиме на секој ученик здрава животна средина која го потикнува воспитно-образовниот развиток и општа свест со всадување на желба за учење, одговорност, стекнување самодоверба и почитување на самиот себе и на останатите.
ОУ„Христијан Тодоровски –Карпош“ е иден творец на модерното основно образование.

 
Последно ажурирање ( 19.09.2008. )
 

Инфо

Општина Ранковце

Поштенски Број 1316
тел. 031/380 444
факс 031/380 444
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете