Започна поставувањето на автобуски постојки долж магистралниот пат Куманово – Крива Паланка

avtobuski

Финансиски средства за реализација на проектот се обезбедени од Буџетот на Општина Ранковце, со кој е предвидено поставување на 8 автобуски постојки во 8 населени места во општината.