Реализирани проекти во 2014

1.Изградба на улица во Псача во должина од 780 м

  • реализација март –април 2014 година
  • средства обезбедени од Агенција за финансиска подршка во земјоделството и
    рурален развој

 
2. Локален пат село Гиновци село Милутинци II фаза во должина од 1100 м

  • реализација мрт –април 2014 година
  • средства обезбедени од Агенција за финансиска подршка и рурален развој

 

3. Локален пат село Петралица во должина од 700 м

  • реализација март –април 2014 година
  • средсва обезбедени од Европска банка за обнова и развој