Совет

Советот на Општина Ранковце 2021-2025

Претседател

1.Александра Стамболиска Јовановска

 Членови 

  1. Даниел Павловски
  2. Анета Цветковска
  3. Марјан Додевски
  4. Моме Спасовски
  5. Горан Младеновски
  6. Дарко Спасовски
  7. Марина Симоновска
  8. Љубе Мицевски