ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ“

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА “ГОЛЕМ ДОЛ” преку проектот “Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот регион” и договор за финансиска помош,№ РД-02-29-212 / 2016/10/17

 

Општина Ранковце

Проект:  “Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот регион”
Тендер:  “Изградба на регулација на Голем дол во село Ранковце”
– договор за финансиска помош, № РД-02-29-212 / 2016/10/17.
Референтен број:  CB006.1.12.042 / Works/LP

 

Општина Ранковце реализира постапка за доделување на договор за работа за изградба на регулација на Голем дол во село Ранковце, Република Македонија според договор за финансиска помош, № РД-02-29-212 / 2016/10/17 од страна на Interreg – IPA програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Македонија 2014-2020 година.
Тендерската документација е достапна на веб страната на Општина Ранковце rankovce.gov.mk или на веб страната на Interreg – IPA програмата www.ipa-cbc-007.eu .

Крајниот рок за доставување на понудите 24.03.2017 – 14:30h (по локално време).

Можни дополнителни информации или објаснувања/прашања ќе бидат објавени наследните веб страници: rankovce.gov.mk или www.ipa-cbc-007.eu .
 
Тендерската документација може да ја најдете ТУКА
 
Дополнителни линкови за информации: