ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ”

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ“ преку проектот “Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот регион” и договор за финансиска помош, № РД-02-29-212 / 2016/10/17.
 

www.ipa-cbc-007.eu/public-tenders/tender-procedure-construction-works-municipality-rankovce-within-project-common

 

work_rankovce_re_launching.rar