Потврди за успешна реализација на проектот Општинско-корисна работа