Потпишување на Меморандум за соработка со Strategic Development Consulting