Владини мерки за подршка на микро – бизниси

Web-алатка за online пребарување на мерките. Web-алатката овозможува мерките да се пребаруваат според различни критериуми (тип на подршка, тип на мерки и слично).

Владини мерки за поддршка