ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА ВОДОТЕК

Постапката за јавна набавка за Изградба на регулација на водотек во Општина Ранковце во рамките на проектот “Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот регион”, на официјалната веб-страница на www.ipa-cbc-007.eu Интеррег ИПА Програмата е откажан (http://www.ipa-cbc-007.eu/public-tenders/cancellation-works-tender-procedure-construction-works-municipality-rankovce-within), бидејќи беа пронајдени технички грешки во шаблоните направени од страна на договорниот орган, кој може да предизвика потенцијални недоразбирања и спорови на постапката.

Од тие причини постапката за Изградба на регулација на водотек во Општина Ранковце

ќе биде објавена повторно, за краток временски период , за кој ќе бидете известени на нашиот на сајт rankovce.gov.mk и на сајтот за прекугранична соработка
 
http://www.ipa-cbc-007.eu