Потпишување меморандум за соработка со пензионери 01.2014