промоцијата на проектот на USAID за рурален развој во присуство со американскиот амбасадор