Соопштение

се известуваат правните и физичките лица дека се распишува

 

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Ранковце за 2017 година

 
Повеќе информации на следниов линк: