ИЗВЕСТУВАЊА

Градоначалникот на Општина Ранковце г-дин Борче Спасовски изврши увид во изградбата на дел од  канализациона мрежа

Градоначалникот на Општина Ранковце г-дин Борче Спасовски изврши увид во изградбата на дел од  канализациона мрежа за отпадни води за н.м.Љубинци, крак1 од Ш1 до Ш18 (Л=627,30м) и...