ИЗВЕСТУВАЊА

Благодарение на Градоначалникот на Општина Ранковце , Г- ин Ивица Тошевски кој со сопствена донација на песок и цемент, и со помош на Јавното претпријатие за државни патишта , успешно се поставени патоказни табли на патот Ранковце- Герман

...