Љубинци

Селото се наоаѓа на средишниот дел на Славишко поле од десната страна на Крива река и е од рамничарски тип.

Од општинскиот центар е одалечено околу 2 km и е во добра комуникациска поврзаност бидејки населбата е сконцентрирана од двете страни на магистралниот пат Куманово – Ранковце – Крива Паланка.

Бројот на населението има тенденција на пораст во последните неколку години.

Од пописните податоци 2002 год. се гледа дека во селото живеат 164 жители од македонски етникум и православна религија.

Во селото преовладува обработливо земјиште што значи дека има полјоделство функција.

Општествени и стопански објекти во селото нема.

Исто така нема водоводна и канализациска мрежа но постојат проектни идеи за решавање на истите.