Положување цвеќе на паднати борци – Вера Јоциќ, 11.11.2013 – с. Псача